דיני עבודה

המשרד עוסק במתן ייעוץ משפטי שוטף ומקיף בתחום דיני העבודה. 

המשרד מייצג את לקוחותיו בהתדיינויות ובהליכים שונים בבתי הדין האזוריים לעבודה ובבית הדין הארצי לעבודה, ומסייע להם ביישוב סכסוכים לרבות בעריכת שימועים (הן כמעסיקים והן כעובדים).

המשרד עוסק בניסוח הסכמי עבודה, הסכמי ייעוץ, הסכמי קבלנות משנה, הסכמי פרישה, ובעריכת תכניות אופציות לעובדים תכניות גמול ומענקים לתמרוץ עובדים.

המשרד מנחה ביישום הוראות החוק והפסיקה בנושא יחסי עובד-מעביד ועורך עבורם חוות דעת בתחומי משפט העבודה הרלוונטיים לפעילותם וכן דואג לעדכן  באופן שוטף את לקוחותיו בעדכוני חקיקה ופסקי דין מנחים בתחום דיני העבודה כאשר אלו יוצאים לאור.

המשרד מלווה ומסייע ללקוחותיו בהליכים ערב סיום יחסי עובד מעביר של בכירים ועובדים מן השורה, על מנת לאפשר תהליך מיטיב ויעיל לשני הצדדים המשרד דואג לפרוש בפני לקוחותיו מגוון אפשרויות וכן את היתרונות והחסרונות בכל אפשרות, לרבות סיוע בהליכי קבלת התרים לפיטורין במשרד הכלכלה במידת הצורך.  

המשרד מייעץ ללקוחותיו בכל הנוגע לתוכניות תמריצים שונות לעובדים, תוך מתן דגש על מקסום יתרונות המס וההיבטים העסקיים השונים בכל אחת מתוכניות התמרוץ השונות.  הניסיון הרב שנצבר בידי צוות המשרד מאפשר למשרד לנסח תכניות תמריצים אשר מותאמות לצרכיו הפרטניים והנסיבות האישיות של כל לקוח בתפירה אישית “Tailor made” .

לקוחות המשרד נהנים מייעוץ משפטי איכותי ומוביל המעניק לאור הניסיון הרב שנצבר בידיו, גם ייעוץ בנוגע להיבטים מסחריים חיוניים, משפטיים ומעשיים וכן שם דגש על התאמת הייעוץ כצופה פני עתיד וזאת על מנת להביא לצמצום חשיפות הלקוח בעתיד לסיטואציות מורכבות.