מקרקעין

תמונה עם מגדלים

מחלקת המקרקעין והמיסוי במשרד הינה בעלת ניסיון רב בכל סוגי עסקאות המקרקעין, לרבות עסקאות מכר, שכירות, קומבינציה, בניה, קבלנות, מיזמי בניה ועסקאות פינוי-בינוי.

המשרד מטפל באופן שוטף בפרוייקטים למגורים, למשרדים, למסחר ולתעשיית ההיי-טק. הטיפול המשפטי לו זוכים לקוחות המשרד הינו מקיף ביותר, וניתן משלב תכנון העסקה ועד גמר הוצאתה לפועל, וכולל תכנון ובניית העסקה מבחינה מיסויית ומשפטית, סיוע בהשגת מימון לפרוייקטים, הובלת המו”מ מבחינה משפטית ומסחרית, ועריכת מערכת ההסכמים שבבסיס כל עסקה.

במסגרת פעילותו בתחום הנדל”ן מלווה המשרד ומוביל עבור לקוחותיו עסקאות גדולות ומורכבות בישראל ובאירופה. לאחרונה, טיפל המשרד בתכנון, בהקמה ובשיווק של מרכזים מסחריים, פארקי תעשיה, שכונות ובנייני מגורים, נכסים מניבים, מלונות, פרוייקטים לפינוי-בינוי וקבוצות רכישה, וכן יצג גופים מובילים בתחום הייזום והנדל”ן בישראל, בבריטניה, ובמדינות נוספות.

למשרד ניסיון רב ומומחיות ייחודית בתכנוני מס מורכבים, בהופעות בפני בתי משפט וועדות ערר, ובתחום דיני התכנון והבניה. המשרד מאתר עבור כל אחד מלקוחותיו, את מתווה המס החסכוני ביותר, תוך התייחסות למאפיינה הפרטניים של כל עסקה ולצרכיו המיוחדים של הלקוח.

בעקבות תכנוני מס מוצלחים שביצע המשרד, אשר אושרו בפסיקת בתי המשפט, תוקנה, מספר פעמים, החקיקה בתחום מיסוי המקרקעין.