ע”א 3734/99 אשרז עבוד נתונים בע”מ נ’ חלמיש חב’ ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בת”א יפו בע”מ

עניינו של פסה”ד הוא בבקשה לתקן הודעת ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי שדחה את תביעתה כנגד המשיבה, כך שהודעת הערעור תתיחס גם להחלטת רשמת בית המשפט האמור בדבר הטלת הוצאות ודמי בטלה לעדה, כנגד המבקשת, זאת נוכח הזמן שחלף בין הגשת הודעת הערעור לבין מועד הבקשה לתקנה.
בהחלטה תקדימית של בית המשפט העליון נקבע, כי על אף שחל שיהוי מצד המבקש בהגשת בקשת התיקון ובהתחשב שהמשיבה לא העלתה בקשה שערעור על החלטת הרשמת יידון במסגרת הערעור על פסה”ד גופו, ניתן לתקן כתב ערעור וזאת בין היתר מן הנימוקים הבאים: כאשר עיתוי ההחלטה בענין הוצאות הינו לאחר הגשת הודעת הערעור; כאשר השיהוי אינו פוגע במהלך הדין; כאשר התיקון המבוקש הוא שולי (הן כמותית והן מהותית) ביחס לגוף הערעור ואין בו כדי להכביד על התהליך.

file pdf - ע"א 3734/99  לפסק הדין המלא