עמ”נ 113/03 גבריאל דותן ואח’ נגד קו אופ הרבוע הכחול אגודה שיתופית לשירותים בע”מ

פסק דין שניתן מפי כב’ שופט בית המשפט המחוזי בירושלים (דאז), יונתן עדיאל, בו הוכרה זכותם של כ-1000 עובדים לקבל מניות  ולהירשם כחברים באגודה השיתופית – “קו אופ הרבוע הכחול אגודה שיתופית לשירותים בע”מ”, על אף שנקבע שרישומם כחברים כאמור כפוף לבירור משפטי.