עע”ם 1506/11 גלקן השקעות ויזמות בע”מ נגד מינהל מקרקעי ישראל חברת יוסף שוחט ובניו בע”מ

פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון (עע”ם 1506/11) בשבתו כבית משפט לערעור בעניינים מנהליים שדחה ערעור על פסיקתו של בית המשפט המחוזי, שאימץ את עמדת מרשתנו, במחלוקת בין גלקן השקעות ויזמות בע”מ (להלן: “גלקן”) ומינהל מקרקעי ישראל (להלן: “המינהל”) לבין חברת יוסף שוחט ובניו בע”מ (להלן: “שוחט”), בו נמחק ערעורה של גלקן אגב קביעה לראשונה כי טעות קולמוס שנפלה בתום לב בערבות בנקאית שצירפה שוחט, הזוכה במכרז של המינהל, בעקבות טעות הבנק בהקלדת מספר חשבון הבנק בכתב הערבות הבנקאית, לא מהווה סיבה לפסילת הזוכה במכרז המינהל ואינה מבטלת את זכיית הזוכה. בית המשפט העליון אישר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי (עת”מ 22166-12-10), אף שההלכה קובעת כי כל פגם בערבות הבנקאית יביא לפסילתה, שקיבל את עתירת שוחט לביטול זכיית גלקן ופסילת ערבותה הבנקאית ודחה את ערעורה של גלקן ובכך השאיר את קביעת בית המשפט המחוזי על כנה.