בדיקות נאותות

בדיקת נאותות היא שלב מהותי לפני התקשרות בהסכם בנוגע לרכישת חברה או הסכם השקעה ועוד אשר ניסוח הסכמים אלו יותאם, בין היתר, לממצאי בדיקת הנאותות המשפטית.

בדיקת הנאותות המתבצעת על ידי המשרד כוללת בחינה מקיפה, מפורטת, יעילה ומעמיקה של החברה הנרכשת על כלל היבטיה העסקיים והמשפטיים תוך התמקדות בעיקר ולא בטפל. במסגרת הבדיקה המשרד בוחן את מכלול הסיכונים העסקיים והמשפטיים הכורכים בהתקשרותו של הלקוח עם החברה מנקודת מבט כוללת עסקית והתאמה של מסמכי העסקה לממצאי הבדיקה.