בוררות מקומית ובינלאומית

כחלק משירותי הליטיגציה שמספק משרדנו אנו מייצגים את לקוחותינו בהליכי בוררות שונים, בארץ ובעולם (ICC למשל), כחלק מהסכמי בוררות או סעיפי בוררות בהסכמים שונים ו/או כחלק מצוותי ייצוג במסגרת בוררויות בהן הדין החל אינו ישראלי ואנו מלווים את לקוחותינו ומעניקים להם ליווי צמוד.