הגבלים עסקיים

למשרד ניסיון וממוחיות נרחבת בייעוץ ובליווי משפטי בכל הנוגע לסוגיות שעניינן דיני הגבלים עסקיים לרבות אישור מיזוגים, הסכמי הפצה בלעדיים ,מיזמיים משותפים ועוד.

המשרד מטפל בכל הקשור לעסקאות הטעונות, על-פי דין, אישור של הממונה על הגבלים עסקיים (מיזוגים ורכישות והסדרים כובלים).