ליטגציה מנהלית

משרדנו הינו בעל מומחיות וניסיון רב שנים בתחום הליטיגציה המנהלית על קשת גווניה לרבות תחומי המכרזים, הגבלים עסקיים, תכנון ובנייה, רישוי ועוד, ומייצג את לקוחותיו בפני שלל מוסדות שלטוניים, גופי תכנון וערכאות שיפוטיות שונות.