ליטיגציה מסחרית, אזרחית ונדל”ן

משרדנו הנו בעל ניסיון רב בייצוג תאגידים ישראלים ובינלאומיים לצד ייצוגם של נושאי משרה בכירים, במסגרת סכסוכים מסחריים מורכבים ומגוונים. למשרדנו ניסיון רב בהופעה בפני בתי משפט, בכל הערכאות ובכל הטריבונלים, ובניהול הליכי בוררות סבוכים, בעלי היקף כלכלי משמעותי. משרדנו צבר לאורך השנים מומחיות וניסיון עתיר בקשת רחבה של תחומי הליטיגציה המסחרית והאזרחית ובכלל זה ניהול סכסוכים עסקיים; סכסוכים בתחום דיני החברות, מאבקי שליטה ותביעות נגזרות; תביעות בתחום דיני החוזים; סכסוכים בתחום הנדל”ן; הליכים בתחום דיני המכרזים; תביעות בתחום התובענות הייצוגיות; סכסוכים בתחומי הקניין הרוחני על קשת גווניה לרבות בתחומי זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, פטנטים, סימני מסחר; סכסוכים בתחום לשון הרע; תביעות מתחום דיני הנזיקין; סכסוכים בתחום דיני העבודה ; תביעות בתחום דיני הצרכנות.