מיסוי נדלן

במסגרת הטיפול המקיף בפרויקטים, מטפל המשרד עבור לקוחותיו בכל נושא היבטי המיסוי הכרוכים בביצוע הפרוייקט, החל מתכנון המס האופטימלי לעסקה ובחירת מתווה עסקה דל מיסים ככל האפשר, המשך בדיווחים שוטפים ובעריכת שומות מס מול הרשויות, וכלה בהתדיינויות מול רשויות המס.

כמו כן מטפל המשרד בהליכים להפחתת חיובי היטל השבחה, ובכלל זה ייצוג בהליכים מול שמאי מכריע, ועדת ערר וערעורים מנהליים.
המשרד היה ועודנו מעורב במספר הליכים משפטיים שקבעו תקדימים והלכות בנושאי מס שבח והיטלי השבחה.