נכסים מניבים ומסחריים

המשרד מעניק שירות מקיף בתחום הנכסים המניבים, ובעל ניסיון רב בליווי ההקמה, השיווק והניהול של נכסים אלו.

המוטו של משרדנו הוא היכרות מעמיקה עם כל פרויקט שבטיפולנו, שמירה על תקשורת ישירה וקיומו של שיח משותף עם הלקוח.

בין היתר יש למשרדנו ידע רב בניסוח הסכמי מימון ומסמכים בנקאיים הייחודיים לפרויקטים מניבים.