סכסוכים בדיני עבודה

לאורך השנים צבר משרדנו נסיון רב בניהול הליכים משפטיים בענייני דיני עבודה, הן מצד המעסיקים והן מצד העובדים, בכל ערכאות ביה”ד לעבודה, לרבות ייצוג בהליכי שימוע והליכים משמעתיים וייצוג בניהול מו”מ לקראת גיבוש הסכמים קיבוציים. כחלק מהסינרגיה במשרדנו מחלקנו אף מעניקה ייעוץ שוטף בתחום דיני העבודה בהכירה גם את הזווית הליטיגטיבית של הדברים.