פרטיות ומאגרי מידע

המשרד מייעץ במגוון סוגיות הקשורות להגנת הפרטיות לאור הדרישות והשינויים הרגולטוריים בתחום. המשרד מייעץ בקשת רחבה של נושאים בתחום הגנת הפרטיות לרבות הוצאה של מידע אישי לצורך עיבודו מחוץ למדינת ישראל, דיוור ישיר, ליווי משפטי בנוגע לפיקוח והרשאות שימוש במידע שנאסף ונאגר על ידי הלקוח, רישום מאגרי מידע, תחום הגנת פרטיות המידע באיחוד האירופאי והתקנות החדשות (GDPR) ועוד.

המשרד מייעץ ללקוחותיו בכל הנוגע להגנה על המידע המצוי ברשותו ועל מנת לבצע את ההתאמות הנדרשות על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות.