קניין רוחני

המשרד הינו בעל ניסיון רב בתחום הקניין הרוחני על כל גווניו ומעניק סיוע וייעוץ שוטף לחברות ישראליות ובינלאומיות בכל שלבי הליכי הפיתוח וכן ייעוץ ומתן סיוע בהגנה על הטכנולוגיה של לקוחות המשרד.

המשרד מעניק ללקוחותיו שירות משפטי ואסטרטגי במגוון רחב של תחומים הנוגעים לקניין הרוחני לרבות, ניסוח הסכמי רישיון לתוכנות ואפליקציות, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מסחור של זכויות בקניין רוחני, ליווי של עסקאות מיזוגים ורכישות, הגנה על זכויות קניין רוחני במסגרת יחסי העסקה של עובד-מעביד/קבלן, הסכמי פיתוח והסכמים עם קבלנים וקבלני משנה אכיפת זכויות קניין רוחני וזכויות נלוות אליהן בבתי משפט ובהליכי בוררות, רישום סימני מסחר ומדגמים לאור חוק העיצובים החדש והשינויים המהפכניים בצורת הרישום וההגנה שבאו בעקבותיו.