תובענות ייצוגיות

משרדנו רכש ניסיון רב, לאורך שנים, בייצוג נתבעים בתובענות ייצוגיות בתחומים שונים, הן בשלבי אישור התובענה כייצוגית והן, ככל שהדבר נדרש, אף בהמשך ההליכים. משרדנו ייצג תאגידים זרים שנתבעו בישראל ואף תאגידים מקומיים.