גישור ויישוב סכסוכים

גישור ויישוב סכסוכים הינו חלק אינטגרלי מעולם הליטיגציה.
משרדנו, אשר חרט על דגלו את טובת הלקוח, מחויב לבחון ולהציע ללקוחותיו אפשרויות להביא לסיום סכסוך בין צדדים במסגרת הידברות ישירה בין הצדדים או בסיועו של צד שלישי כדוגמת מגשר, זאת מבלי להידרש להליך משפטי, על כל העלויות הכרוכות בו והזמן הנדרש לניהולו.
משרדנו צבר במשך השנים ידע וניסיון עתיר המאפשרים לנו לייעץ ללקוח מהי דרך הפעולה הנבונה בה עליו לנקוט לא רק בראיה צרה של הסכסוך הספציפי אשר עומד על הפרק, אלא תוך בחינה מקיפה יותר של התועלת שתצמח לעסקיו של הלקוח או הפגיעה העלולה להיגרם להם כתוצאה.
במסגרת סל הכלים שנצבר במשרדנו, למשרדנו ניסיון וידע המאפשרים לנו לסייע בבחירת זהות המגשרים, המומחים והיועצים הנכונים והמתאימים, אשר לעיתים יש להסתייע במומחיותם ובמקצועיותם לשם הגעה לפתרון שיסיים את הסכסוך לשביעות רצונם של הצדדים.