מיזוגים ורכישות

צוות המשרד צבר ניסיון רב במהלך השנים בייצוג רוכשים או מוכרים בעסקאות מיזוגים ורכישות ישראליות ובינלאומיות ובהן עסקאות של חברות טכנולוגיה, הי-טק וסטארט-אפ.

צוות המשרד מנהל הסדרים בין בעלי המניות תוך מתן דגש על פתרונות יצירתיים ואפקטיביים התורמים להתנהלות העסקית של החברה וליישום עסקאות מיזוג ורכישה.

צוות המשרד מייעץ ללקוחות המשרד באשר לדרישות הרגולטוריות השונות, בישראל ובעולם, ומסייע בהשגת האישורים הרלוונטיים לצורך ביצוע העסקאות. ניסיונו הרב של צוות המשרד במיזוגים ורכישות, מאפשר מתן ייעוץ ללקוח, בשלב התכנון, בשלב המשא ומתן ובשלב עריכת המסמכים, תוך ראיה לעתיד ושיקול של מגוון של אירועים ותרחישים עתידיים אפשריים ובכך מונע בעיות שעלולות לצוף בעתיד.

צוות המשרד מלווה מקרוב כל עסקה בכל הנושאים הרלוונטיים לעסקה, גישה זו מאפשרת לספק מתן ייעוץ מקצועי ופרטני ללקוח במהלך כל שלבי העסקה ועל כל היבטי העסקה ומספק ללקוח נקודת גישה אחת, מקצועית ונגישה, הנותנת מענה לכל הצרכים העסקיים והמשפטיים ובכלל זה למשל היבטי בעלי מניות המחזיקים אופציות, הגבלים עסקיים, דיווחים לממונה ואישורים שונים ומרשמים (רשם החברות, רשות ההגבלים העסקיים, רשם המשכונות, רשם סימני המסחר וכו’).