מכרזים

צוות המשרד צבר ניסיון רב במהלך שנים רבות בתחום המכרזים על כלל היבטיו. המשרד מלווה ומייצג את לקוחותיו החל משלב הליך הגשת ההצעה ובדיקת עמידתה בדרישות הסף של המכרז ועד לייצוג מול ועדות המכרזים ו/או עורך המכרז במהלך ביצוע ההסכם לאחר הזכייה במכרז.

השתתפות ומעורבות בשלב ההגשה תמנע פעמים רבות פסילה מצד אחד ומצד שני תאפשר הגשת ערר מוצלח על בחירה של מציע אחר.

לצוות המשרד מיומנות ייחודית בהכנת הצעות למכרזים בבחינת “ראו את הנולד” על פי תנאי הסף הנדרשים תוך הבלטת יתרונות הלקוח והצעתו ועמידה בכללים הנוקשים הנדרשים ע”פ דין במכרזים.

לצוות המשרד ניסיון רב כל הנוגע לניהול הליכי ליטיגציה הקשורים למכרזים, לרבות ייצוג הלקוח בערכאות משפטיות שונות ובכלל זה במסגרת תקיפת החלטות של ועדת המכרזים או הגנה על בחירת ועדת המכרזים בהצעת הלקוח והגנה על זכויותיו.