רשלנות ואחריות מקצועית

כחלק מהשירות הליטיגטיבי השוטף משרדנו מטפל בהליכים משפטיים (הן כתובעים והן כנתבעים) בענייני אחריות מקצועית, זאת, ככל הנדרש, אף בשיתוף פעולה רציף ופורה עם נציגי המבטחים את הנתבעים בפוליסות הביטוח, למשל של דירקטורים בחברות השונות.