בוררות מקומית ובינלאומית

כחלק משירותי הליטיגציה שמספק משרדנו אנו מייצגים את לקוחותינו בהליכי בוררות שונים, בארץ ובעולם (ICC למשל), כחלק מהסכמי בוררות או סעיפי בוררות בהסכמים שונים ו/או כחלק מצוותי ייצוג במסגרת בוררויות בהן הדין החל אינו ישראלי ואנו מלווים את לקוחותינו ומעניקים להם ליווי צמוד.

גישור ויישוב סכסוכים

גישור ויישוב סכסוכים הינו חלק אינטגרלי מעולם הליטיגציה.
משרדנו, אשר חרט על דגלו את טובת הלקוח, מחויב לבחון ולהציע ללקוחותיו אפשרויות להביא לסיום סכסוך בין צדדים במסגרת הידברות ישירה בין הצדדים או בסיועו של צד שלישי כדוגמת מגשר, זאת מבלי להידרש להליך משפטי, על כל העלויות הכרוכות בו והזמן הנדרש לניהולו.
משרדנו צבר במשך השנים ידע וניסיון עתיר המאפשרים לנו לייעץ ללקוח מהי דרך הפעולה הנבונה בה עליו לנקוט לא רק בראיה צרה של הסכסוך הספציפי אשר עומד על הפרק, אלא תוך בחינה מקיפה יותר של התועלת שתצמח לעסקיו של הלקוח או הפגיעה העלולה להיגרם להם כתוצאה.
במסגרת סל הכלים שנצבר במשרדנו, למשרדנו ניסיון וידע המאפשרים לנו לסייע בבחירת זהות המגשרים, המומחים והיועצים הנכונים והמתאימים, אשר לעיתים יש להסתייע במומחיותם ובמקצועיותם לשם הגעה לפתרון שיסיים את הסכסוך לשביעות רצונם של הצדדים.

ליטגציה מנהלית

משרדנו הינו בעל מומחיות וניסיון רב שנים בתחום הליטיגציה המנהלית על קשת גווניה לרבות תחומי המכרזים, הגבלים עסקיים, תכנון ובנייה, רישוי ועוד, ומייצג את לקוחותיו בפני שלל מוסדות שלטוניים, גופי תכנון וערכאות שיפוטיות שונות.

ליטיגציה מסחרית, אזרחית ונדל”ן

משרדנו הנו בעל ניסיון רב בייצוג תאגידים ישראלים ובינלאומיים לצד ייצוגם של נושאי משרה בכירים, במסגרת סכסוכים מסחריים מורכבים ומגוונים. למשרדנו ניסיון רב בהופעה בפני בתי משפט, בכל הערכאות ובכל הטריבונלים, ובניהול הליכי בוררות סבוכים, בעלי היקף כלכלי משמעותי. משרדנו צבר לאורך השנים מומחיות וניסיון עתיר בקשת רחבה של תחומי הליטיגציה המסחרית והאזרחית ובכלל זה ניהול סכסוכים עסקיים; סכסוכים בתחום דיני החברות, מאבקי שליטה ותביעות נגזרות; תביעות בתחום דיני החוזים; סכסוכים בתחום הנדל”ן; הליכים בתחום דיני המכרזים; תביעות בתחום התובענות הייצוגיות; סכסוכים בתחומי הקניין הרוחני על קשת גווניה לרבות בתחומי זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, פטנטים, סימני מסחר; סכסוכים בתחום לשון הרע; תביעות מתחום דיני הנזיקין; סכסוכים בתחום דיני העבודה ; תביעות בתחום דיני הצרכנות.

לשון הרע

משרדנו הוא בעל ניסיון רב בתחום לשון הרע ומייצג וייצג לקוחות עסקיים ופרטיים הן כתובעים והן כנתבעים בבתי המשפט, על כל ערכאותיהם, לרבות בתיקים אשר זכו להד תקשורתי נרחב.
משרדנו מעניק ייעוץ משפטי ללקוחות המשרד, בין אם כנתבעים אשר נטען כלפיהם כי הם פרסמו דבר לשון הרע, בין אם כתובעים שפורסם כנגדם דבר לשון הרע או שהם עומדים בפני פרסום אודותם, תוך שימת דגש על מתן מענה מהיר ללקוח אשר פעמים רבות נידרש לנקוט בהליכים דחופים לרבות הגשת בקשות למתן סעדים זמניים כדוגמת צוויי מניעה, לשם מניעת פרסום הפוגע בלקוח ובשמו.
הידע אשר נצבר בתחום לשון הרע במשך השנים במשרדנו הינו משמעותי ומגוון, והוא מעמיד את משרדנו בשורה הראשונה של משרדי עורכי-הדין שעיסוקם והתמחותם בתחום לשון הרע.

גלי גרש, עורכת דין

גלי גרש

עורכת דין גלי מייצגת את לקוחות המשרד בפני ערכאות בתחום האזרחי מסחרי בדגש על דיני החוזים, דיני עבודה, דיני זכויות יוצרים, לשון הרע, תובענות ייצוגיות ותביעות כספיות, סימני מסחר רישום וטיפול בהתנגדויות ומחלוקות בענין.

גלי מעניקה ללקוחות המשרד מגוון שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה, בדגש על ליווי וייעוץ משפטי שוטף ויומיומי ללקוחות המשרד, עריכת הסכמי עבודה וייעוץ, הסכמי סודיות ואי תחרות ,עריכת תוכניות תגמול, ליווי במהלך סיום עבודה לרבות בהליך השימוע, התקשרויות עם עובדים בכירים, בדיקת נאותות ועוד.

גלי הצטרפה למשרד בשנת 2010 כמתמחה והמשיכה כעורך דין החל משנת 2011 .

השכלה
תואר ראשון  (LL.B) במשפטים, הפקולטה למשפטים במסלול האקדמי המכללה למנהל (2010).
חברה בלשכת עורכי הדין (2011).

קורס גישור כללי, אוניברסיטת תל-אביב (2019).

שפות
עברית, אנגלית

מאמרים
מאמר שפורסם בדצמבר 2013 בעיתון על הפיגומים בנוגע לחידוש החקיקתי העולה בהצעת חוק עבודת נשים (חופשת אבהות), התשע”ג-2013.

פרטי קשר
דוא”ל – gali@kg-law.co.il

מכרזים ליטיגציה

צוות המשרד צבר ניסיון רב במהלך שנים רבות בתחום המכרזים על כלל היבטיו. המשרד מלווה ומייצג את לקוחותיו החל משלב הליך הגשת ההצעה ובדיקת עמידתה בדרישות הסף של המכרז ועד לייצוג מול ועדות המכרזים ו/או עורך המכרז במהלך ביצוע ההסכם לאחר הזכייה במכרז ובהמשך בעתירות בענייני מכרזים.

לצוות המשרד ניסיון רב כל הנוגע לניהול הליכי ליטיגציה הקשורים למכרזים, לרבות ייצוג הלקוח בערכאות משפטיות שונות ובכלל זה הגשת עתירות מנהליות, תוך שימת דגש על מתן מענה מהיר ללקוח אשר פעמים רבות נידרש בהליכי מכרז לקבלת ייצוג בהליכים דחופים למתן סעדים זמניים כדוגמת צוויי מניעה וסעדים זמניים אחרים, לשם הגנה ו/או שימור האינטרסים שלו במסגרת הליכי המכרז.

מכרזים

צוות המשרד צבר ניסיון רב במהלך שנים רבות בתחום המכרזים על כלל היבטיו. המשרד מלווה ומייצג את לקוחותיו החל משלב הליך הגשת ההצעה ובדיקת עמידתה בדרישות הסף של המכרז ועד לייצוג מול ועדות המכרזים ו/או עורך המכרז במהלך ביצוע ההסכם לאחר הזכייה במכרז.

השתתפות ומעורבות בשלב ההגשה תמנע פעמים רבות פסילה מצד אחד ומצד שני תאפשר הגשת ערר מוצלח על בחירה של מציע אחר.

לצוות המשרד מיומנות ייחודית בהכנת הצעות למכרזים בבחינת “ראו את הנולד” על פי תנאי הסף הנדרשים תוך הבלטת יתרונות הלקוח והצעתו ועמידה בכללים הנוקשים הנדרשים ע”פ דין במכרזים.

לצוות המשרד ניסיון רב כל הנוגע לניהול הליכי ליטיגציה הקשורים למכרזים, לרבות ייצוג הלקוח בערכאות משפטיות שונות ובכלל זה במסגרת תקיפת החלטות של ועדת המכרזים או הגנה על בחירת ועדת המכרזים בהצעת הלקוח והגנה על זכויותיו.

סכסוכים בדיני עבודה

לאורך השנים צבר משרדנו נסיון רב בניהול הליכים משפטיים בענייני דיני עבודה, הן מצד המעסיקים והן מצד העובדים, בכל ערכאות ביה”ד לעבודה, לרבות ייצוג בהליכי שימוע והליכים משמעתיים וייצוג בניהול מו”מ לקראת גיבוש הסכמים קיבוציים. כחלק מהסינרגיה במשרדנו מחלקנו אף מעניקה ייעוץ שוטף בתחום דיני העבודה בהכירה גם את הזווית הליטיגטיבית של הדברים.

רשלנות ואחריות מקצועית

כחלק מהשירות הליטיגטיבי השוטף משרדנו מטפל בהליכים משפטיים (הן כתובעים והן כנתבעים) בענייני אחריות מקצועית, זאת, ככל הנדרש, אף בשיתוף פעולה רציף ופורה עם נציגי המבטחים את הנתבעים בפוליסות הביטוח, למשל של דירקטורים בחברות השונות.

רותם פרמינגר, עורכת דין

רותם פרמינגר

רותם מתמחה בתחום הליטיגציה משנת 2001 ולה ניסיון רב בניהול תביעות אזרחיות ומסחריות מגוונות בערכאות בתי המשפט השונים והן בבוררויות, בהיקפים כספיים גדולים וקטנים. רותם מנוסה בניהול תיקי ליטיגציה מגוונים בתחומים רבים וביניהם, דיני הביטוח, דיני החוזים, תביעות מקרקעין מגוונות (לרבות פינוי מקרקעין, חריגות וליקויי בניה, סכסוכי שכנים ועוד), תביעות כספיות שונות, סכסוכי עבודה, התנגדויות לצוואות ועוד.

רותם מעניקה יעוץ עבור חברות בינלאומיות בסכסוכים מקומיים, לרבות ניהול תיקי ליטיגציה עבור חברות זרות התובעות או נתבעות בישראל.

בנוסף, רותם מתמחה בדיני עבודה ומעניקה ללקוחות המשרד מגוון שירותים משפטיים בתחום דיני העבודה, בדגש על ליווי וייעוץ משפטי שוטף ויומיומי, עריכת הסכמי עבודה וייעוץ, הסכמי סודיות ואי תחרות ,עריכת תוכניות תגמול, ליווי במהלך סיום עבודה לרבות בהליך השימוע, התקשרויות עם עובדים בכירים, בדיקת נאותות ועוד.

רותם מנוסה גם בתחום דיני החברות והמשפט המסחרי ועבודתה כוללת, בין היתר, טיפול שוטף וליווי חברות פרטיות משלב הקמתן, הכנת מסמכי התאגדות, הכנת פרוטוקולים והשתתפות בישיבות דירקטוריון ואסיפות בעלי מניות. רותם אף מתמחה בהכנת הסכמי השקעה, הסכמי רכישה, הסכמי שירותים, הסכמי פרויקטים, הסכמי הפצה, הסכמי סודיות, בדיקות נאותות, פירוק מרצון של חברות פרטיות.

בנוסף, רותם מעניקה ללקוחות המשרד שירותי הכנת והפקדת ייפוי כוח מתמשך בהיערכות לעתיד והבטחת בחירות הממנה בדבר הטיפול שיוענק לו בניהול בריאותו, חייו האישיים וכן רכושו ככל שלא תהיה לו אפשרות לקבל החלטות אלו בעצמו, וכן שירותים לתכנון והכנת צוואות מדויקות הערוכות בהתאם להוראות הדין והפסיקה, תוך מתן יעוץ בדבר סוג הצוואה המתאימה לנסיבות (צוואה רגילה או הדדית, בפני נוטריון או בפני עדים) ובחינת עדיפות המקרה על חלוקת מתנות בחיים או בצוואה, הכל בתשומת הלב וברגישות ובמטרה למנוע סכסוכי ירושה. כמו כן, רותם מעניקה יעוץ ושירות בעריכת הסכמים לחיים משותפים והסכמי ממון.

רותם הצטרפה למשרד בשנת 2009.

השכלה
תואר ראשון (LL.B) במשפטים, אוניברסיטת מנצ’סטר שבבריטניה השלוחה בישראל (2000).
חברה בלשכת עורכי הדין משנת 2001.

שפות
עברית, אנגלית שפת אם.

פרטי קשר
דוא”ל: rotem@kg-law.co.il

צוואות וירושות

לאורך השנים הענקנו שרותי עריכת צוואות ללקוחותינו השונים. בין שאר עיסוקינו טיפל משרדנו במספר הליכי התנגדות לקיום צוואות, על שלל זוויות ייחודיות ורגישות שבהליכים אלה.

רגולציה ליטיגציה

משרדנו מעניק ללקוחת המשרד ייעוץ באופן שוטף במגוון סוגיות מורכבות בתחומי הרגולציה השונים לרבות הליכי חקיקה בכנסת, ייצוג בועדות ועוד. משרדנו הוא בעל ניסיון רב שנים בתחומי הרגולציה ומסייע ללקוחותיו במענה רחב ומקיף באשר להשלכות השפעת העניין הרגולטורי בעניינו וייצוגו מול הגופים הרלבנטיים.
משרדנו מעדכן באופן שוטף ודינמי את לקוחותיו אודות הליכי חקיקה, צווים, החלטות ממשלה כיוצ”ב הרלוונטיים לתחום פעילותם ומעניק ללקוחותיו חוות דעת משפטיות בנושאים רגולטוריים על מנת שיוכלו לכלכל את עסקיהם באופן המתיישב עם הוראות הדין והתמורות החלות בו חדשות לבקרים.
הניסיון הרב שנצבר במשרדנו מאפשר לנו לייצג ולייעץ באופן רציף לחברות מן הגדולות במשק וכן לחברות בינלאומיות ורב לאומיות הפועלות בישראל ומחוצה לה בכל הנוגע לתחומי הרגולציה השונים.

תובענות ייצוגיות

משרדנו רכש ניסיון רב, לאורך שנים, בייצוג נתבעים בתובענות ייצוגיות בתחומים שונים, הן בשלבי אישור התובענה כייצוגית והן, ככל שהדבר נדרש, אף בהמשך ההליכים. משרדנו ייצג תאגידים זרים שנתבעו בישראל ואף תאגידים מקומיים.